StichtingFiscaal nummer: 854005092B01
BTW nummer:

Kantoor: Kerkstraat 97, 1017 GD  Amsterdam

Doelstelling: Het tot stand brengen en in stand houden van een symfonieorkest voor jongeren in Amsterdam en omstreken. En tevens met het jonge orkest actief jonge publieksgroepen bereiken en aanspreken.

Beleidsplan: AYPhil is een Amsterdams symfonieorkest voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het orkest geeft 3 à 4 concerten per theaterseizoen en wordt gecoacht door een professioneel orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest. De jongeren kiezen en organiseren hun projecten voor het grootste deel zelf.

AYPhil ontwikkelt nieuwe concepten en zoekt de randen van de klassieke muziek op. Doordat de concerten in eerste instantie bedoeld zijn voor de peergroup van de orkestleden, spant AYPhil zich in een nieuw publiek te bereiken.

Stichting AYPhil heeft een ANBI-status.

Bestuur:
  1. Hannah van Munster (voorzitter)
  2. Irene Witmer (penningmeester)
  3. Susanna von Canon (secretaris)
  4. Annebeth Webb (lid)
  5. Laura van der Stoep (lid)
  6. Corine Haitjema (lid)

Bestuurders verrichten hun werkzaamheden voor de Stichting onbezoldigd.

jaarverslag 2015
jaarrekening 2015
jaarrekening 2017
jaarverslag 2017
jaarverslag 2018
Mark
2017 — Frogtown, Los Angeles
Mark