Repetities
AYPhil
NUTSJuni >>>>
nader bekend te maken!
Zondag 9         14.00 - 17.00
Zaterdag 15     14.00 - 17.00
Zaterdag 22     14.00 - 17.00
Vrijdag 28        19.00 - 22.00
Zaterdag 29     10.00 - 16.00

Locatie:
tenzij anders vermeld, vinden alle repetities plaats in de NedPhO-Koepel - de repetitieruimte van het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest.


Mark
2017 — Frogtown, Los Angeles
Mark